COVID 19
Wjazd do czech bez ograniczeń.

DODATKOWE INFORMACJE
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/czechy