Poradnik przed podróżą

Zaplanuj swoją wymarzoną podróż z naszym kompleksowym poradnikiem! Wspólnie z naszym doświadczonym biurem podróży EXIM tours odkryjesz najciekawsze destynacje. Opracowaliśmy dla Ciebie pełen zakres wiedzy, aby Twoja podróż była niezapomniana i pozbawiona stresu. Dzięki naszym wskazówkom i poradom Twoja podróż stanie się przyjemnością od pierwszego etapu.

Lot

Odprawa na lotnisku

Organizator informuje, iż w trosce o naszych Klientów oraz w celu skrócenia oczekiwania na odprawę, odprawy będą odbywały się przy pomocy dokumentów elektronicznych. Ze względu na fakt, iż na wszystkich lotniskach w Polsce odprawa odbywa się bez opieki Organizatora dlatego też zalecamy posiadanie wydrukowanych dokumentów podróży. W przypadku lotów realizowanych samolotami rejsowymi wymagane jest posiadanie papierowych biletów lotniczych/kart pokładowych wystawionych przez linię lotniczą. Dokumenty te dostarczane są niezależnie od dokumentów wysyłanych z systemu rezerwacyjnego Organizatora. Brak powyższych dokumentów podróży uniemożliwi odprawę na lotnisku, natomiast wystawienie nowych dokumentów podróży wiąże się z dodatkową opłatą. Z reguły dokumenty wysyłane są 2 dni przed wylotem. Prosimy o sprawdzanie swoich skrzynek mailowych bądź kontakt z Agentem. W razie jakichkolwiek problemów podczas odprawy zalecany jest kontakt z Call Center (numery telefonów będą wskazane w dokumentach podróży). Miejsca w samolocie przydzielane są bezpłatnie i Organizator nie ma wpływu na przydzielone miejsce oraz nie gwarantuje, że miejsca w samolocie nawet w ramach jednej rezerwacji będą przydzielone obok siebie.
UWAGA! W sytuacji kiedy podróżują dwie osoby, w tym jedna z nich jest osobą niepełnoletnią w świetle prawa polskiego, konieczne jest posiadanie pisemnego tłumaczonego na język angielski/francuski oraz notarialnie poświadczonego zezwolenia rodziców lub opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej, zawierającego zgodę na wylot z kraju pod opieką wskazanej w zezwoleniu osoby pełnoletniej.

Wizy

Należy zwrócić uwagę, zakupując imprezy turystyczne, iż poszczególne kraje objęte są obowiązkiem wizowym. Szczegóły dotyczące przepisów wjazdowych w danym kraju znajdują się w poszczególnych rozdziałach. W przypadku niektórych imprez realizowanych samolotami rejsowymi niezbędne jest uzupełnienie rezerwacji o następujące dane: seria i numer paszportu/dowodu osobistego, data ważności, obywatelstwo, jeśli jest inne niż polskie. Dane powinny zostać uzupełnione najpóźniej w ciągu 3 dni od podpisania Umowy, ale na maksymalnie 7 dni przed rozpoczęciem podróży, po tym terminie dokonanie odprawy w liniach lotniczych może być niemożliwe lub podlegać opłacie. Przy planowaniu wyjazdu należy zwrócić uwagę na terminy oczekiwania na wizy, które wynoszą od 7 dni do nawet 45 dni roboczych (w zależności od trybu pracy konsulatów poszczególnych krajów). Klienci z innym obywatelstwem niż polskie, powinni zapoznać się z przepisami wizowymi i paszportowymi kraju docelowego. Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy od daty planowanego powrotu.

Transport lotniczy

Informujemy, że godziny przelotów są orientacyjne (w przypadku przelotów czarterowych), ogólnodostępne i na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Organizatora www.eximtours.pl w zakładce „Loty”. Przeważnie czas wylotu jest potwierdzany przez Organizatora na 24 godziny przed wylotem. Pierwszy i ostatni dzień imprezy samolotowej przewidziany jest na przelot, a nie na właściwy wypoczynek. Godziny przelotów ustalane są przez przewoźnika lotniczego w porozumieniu z danym portem lotniczym oraz Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Przy specyfice siatki połączeń linii lotniczych nie można zagwarantować, że wyloty będą odbywały się w godzinach rannych, a przyloty w godzinach wieczornych. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian Klienci będą bezzwłocznie o nich informowani. Zakres świadczeń otrzymywanych na miejscu (noclegi, wyżywienie) limitowany jest godzinami przelotów.

Jeżeli lot został odwołany, opóźniony lub odmówiono wejścia na pokład, Klientowi przysługuje od linii lotniczych prawo do opieki oraz prawo do odszkodowania. Szczegóły na temat zakresu świadczeń i wysokości odszkodowania oraz procedury postępowania w wyżej opisanych sytuacjach można znaleźć na stronie www.konsument.gov.pl. Organizator nie ma możliwości zapewnienia Klientowi opieki na lotniku w strefie transferowej, Klient zobowiązany jest do samodzielnego przekroczenia punktów kontrolnych, tj. odprawy czy też przebycia terminali.

Bagaż

W przypadku lotów czarterowych każdy Klient może zabrać ze sobą bagaż o maksymalnej wadze od 10 do 20 kg oraz bagaż podręczny ważący nie więcej niż 5 kg – szczegóły dla danego lotu znajdują się zawsze w potwierdzeniu rezerwacji/umowie. W przypadków lotów rejsowych informacja na temat bagażu znajduje się zawsze na umowie lub potwierdzeniu rezerwacji, zazwyczaj bagaż podręczny wliczony jest w cenę oraz istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowego. Usługa EXBAG oznacza możliwość zakupienia dodatkowego bagażu podręcznego, który będzie można zabrać do kabiny bądź będzie oddany do luku bagażowego. Informacja o typie bagażu podawana jest każdorazowo na kartach pokładowych wysyłanych przed wylotem. Pasażerom do 2 roku życia nie przysługuje bagaż, jednak osoba z którą podróżuje może wziąć na pokład samolotu jedną dodatkową torbę z akcesoriami dla dziecka. Taka torba nie może być cięższa niż 5 kg. Pasażerowie podróżujący z dziećmi mogą bezpłatnie przewieźć składany wózek dziecięcy (nie wliczany do limitu bagażu podręcznego). Przewóz sprzętu sportowego jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu do Organizatora i zazwyczaj podlega opłacie.Ze względów bezpieczeństwa bagaż podręczny jest dokładnie sprawdzany przez służby lotniska w porcie wylotowym, dlatego też nie należy umieszczać w nim noży, nożyczek, scyzoryków, pilniczków do paznokci, w przeciwnym wypadku zostają one zarekwirowane. Zgodnie z regulaminem przewozu lekarstwa, okulary optyczne i klucze powinny być przewożone w bagażu podręcznym. Płyny przewożone w bagażu podręcznym powinny znajdować się w pojemnikach o dopuszczalnej pojemności 100 ml każdy i winny być zapakowane w jedną przezroczystą plastikową i zamykaną torebkę o pojemności nieprzekraczającej 1 l łącznie. Torebki powinny być dostępne w portach lotniczych. Osobnej kontroli poddane zostaną także ubrania wierzchnie pasażerów, komputery przenośne i inne większe urządzenia elektroniczne zabierane na pokład samolotu.Przypominamy, iż istnieje możliwość pozostawienia wózka dziecięcego bezpośrednio w luku przy wejściu do samolotu, w tym celu należy go nadać jako bagaż rejestrowany przy stanowisku odprawy, a następnie oddać pracownikowi przy schodach do samolotu. Gondole wózków głębokich mogą zostać zabrane na pokład na wyraźną decyzję kapitana i w sytuacji gdy ich wielkość pozwala na umieszczenie ich pod fotelem pasażera czy w luku bagażowym. Pokarmy dla dzieci powinny być przewożone w bagażu rejestrowanym w większej ilości i zabezpieczone odpowiednio na wypadek ich uszkodzenia (zbicia słoiczków). Na pokład dozwolone jest wniesienie pokarmów odpowiadających długości podróży oraz porze dnia, w której odbywa się lot. Dla dzieci do ukończenia 1 roku życia dozwolone jest wniesienie wody butelkowanej przekraczającej 100 ml. W pozostałych przypadkach wniesienie wody czy innych napojów spoza strefy poza odprawę jest zabronione, chyba, że ich pojemność nie przekracza 100 ml.

Zaginiony/uszkodzony bagaż

W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia bagażu należy natychmiast zgłosić szkodę na lotnisku w dziale Lost & Found, przed opuszczeniem terminala i zażądać spisania protokołu PIR wyłącznie przez upoważnionego do tego pracownika lotniska. Zgłoszenie szkody jest konieczne do zrealizowania roszczeń. Za brak dopełnienia formalności odpowiedzialność ponosi Klient. W celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bagażu przez przewoźnika lotniczego zwykle niezbędne będą następujące dokumenty: -PIR – protokół zniszczenia bagażu (oryginał) -kwit bagażowy (oryginał) -paszport lub dowód osobisty(kserokopia) -karta pokładowa (oryginał) -zdjęcia uszkodzonego bagażu -w przypadku zagubienia bagażu lista przedmiotów zawartych w bagażu + orientacyjna wycena – w jęz. angielskim (oryginał) -rachunki za zakupione przedmioty w miejscu pobytu i niezbędne do podstawowego funkcjonowania (oryginały) -pismo z punktu napraw bagażu informujące o kosztach naprawy lub w przypadku niemożności jego naprawienia informacja, iż bagaż nie kwalifikuje się do naprawy – w jęz. angielskim (oryginał)dane do przelewu: -numer rachunku bankowego w formacie IBAN, kod SWIFT banku, imię i nazwisko oraz adres właściciela rachunku bankowego. Organizator przypomina, iż podczas lotu nie towarzyszy Państwu opiekun-rezydent.

Transfer

Przy przelotach czarterowych:

po przylocie i odebraniu bagażu podróżnego należy udać się do wyjścia z lotniska, gdzie oczekiwać będą przedstawiciele (zazwyczaj rezydenci, transfermeni) Organizatora z tablicami zawierającymi logo Organizatora. Przedstawiciele Organizatora przekazują niezbędne informacje dotyczące miejsca postoju i numeru autokaru, którym Klienci są przewożeni do hotelu. Podczas transferu (jeżeli jadą razem z Państwem) lub jeszcze przed przedstawiciele udzielają szczegółowych informacji dotyczących daty i godziny spotkania informacyjnego oraz wręczają dokumenty zawierające podstawowe informacje o kraju pobytu wraz z kontaktem telefonicznym do rezydenta. Może się zdarzyć, że transfermeni nie będą porozumiewać się w języku polskim. Z reguły do jednego autokaru zabierani są goście do hoteli znajdujących się na trasie przejazdu. W związku z tym, że autokary rozwożą wszystkich gości po hotelach czas trwania transferu może się wydłużyć. Przedstawiciele Organizatora towarzyszący w trakcie transferu nie kwaterują gości w hotelach, wskazują właściwy hotel i jadą z grupą do kolejnego hotelu.

Przy przelotach samolotem rejsowym:

Klienci z lotnisk dowożeni są do hoteli shuttle busami. Są to specjalne autobusy transferowe, z których korzysta kilka biur podróży jednocześnie. Informację na temat transferu do hotelu Klient uzyskuje na stanowisku lokalnego przedstawiciela na lotnisku. Jeszcze przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Organizator przesyła informację na temat lokalizacji stanowisk na lotniskach w poszczególnych destynacjach. Z uwagę na specyfikę transferów shuttle busem oczekiwanie na transfer z lotniska może być wydłużone a transfer z hotelu na lotnisko może odbywać się z większym wyprzedzeniem. W przypadku niektórych hoteli transfer może zatrzymywać się w pobliżu danego hotelu i nie podjeżdża pod recepcję/wejście. Szczegóły można uzyskać u Organizatora.

Organizator nie gwarantuje przewozu sprzętu sportowego typu deski surfingowe, sprzęt nurkowy, kitesurfing, golf itp.). Autokary, którymi wykonywane są transfery do poszczególnych hoteli nie są przystosowane do przewozu tych sprzętów, a jedynie do transferu gości wraz z ich bagażem standardowym (walizka). W tej sytuacji Klienci mogą być zmuszeni do wynajęcia innego środka transportu, który wykona ten transfer. Koszt podstawowego transferu nie zostanie zwrócony. Transfery będą realizowane autokarami, busami lub samochodami osobowymi oznaczonymi przeważnie znakiem firmowym lokalnego kontrahenta oraz Organizatora. Przy transferach typu shuttle-bus nie ma oznaczeń z logiem Organizatora.

Zakwaterowanie

Hotele

Wszystkie hotele znajdujące się w ofercie Organizatora wybrane są ze starannością przy pomocy zagranicznych partnerów i ich doświadczenia na lokalnym rynku. Przy każdym hotelu umieszczona jest ocena dokonana przez Organizatora. W katalogu standaryzacja hotelu w postaci gwiazdek nadana jest przez Organizatora. Informacja ta może być pomocna przy wyborze obiektu zakwaterowania, który będzie najlepiej odpowiadał wymaganiom i oczekiwaniom Klientów. Organizator na bieżąco aktualizuje ofertę pod kątem płatnych i bezpłatnych usług serwowanych w obiektach zakwaterowania. W związku z częstymi zmianami w tym zakresie zaleca się zapoznanie z aktualnym opisem hotelu dostępnym na: www.exim.pl oraz ze zmianami do oferty dostępnymi w zakładce „Aktualności i erraty”. Oficjalnej kategoryzacji hoteli dokonuje się na podstawie kryteriów przyjętych w danym państwie (również taka informacja umieszczona jest w katalogu przy każdym obiekcie), ale nie zawsze pokrywa się ona z oceną Organizatora. Należy liczyć się z tym, że poziom serwisu hoteli, zwłaszcza w krajach śródziemnomorskich, w szczególności w Egipcie, Tunezji, Maroko czy Turcji może odbiegać od polskich standardów. Wybierając hotel w centrum miasta należy pamiętać o tym, że w miejscowościach turystycznych życie nocne trwa zazwyczaj do wczesnych godzin rannych. Ruch uliczny oraz wiążący się z nim spory hałas może stanowić poważną przeszkodę dla wypoczynku. Wyjściem z sytuacji może być popołudniowa drzemka podczas sjesty, kiedy sklepy są zamknięte i wszędzie panuje spokój. Większość resortów hotelowych składa się z budynku głównego i bungalowów (willi). Organizator nie ma wpływu na to, w której części hotelu i na którym piętrze będą zakwaterowani Klienci, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Leży to w gestii hotelu i uwarunkowane jest ilością wolnych pokoi. Wszelkie prośby o dodatkowe świadczenia zostaną skierowane do hotelu. Zastrzegamy jednak, iż świadczeń tych nie można egzekwować na miejscu, jako zagwarantowanych, gdyż nie są one dodatkowo płatne i są traktowane, jako prośba. Organizator nie bierze odpowiedzialności za realizację powyższych świadczeń. Dodatkowo informujemy, iż w pobliżu wybranego hotelu może występować rozbudowa infrastruktury. Staramy się na bieżąco monitorować sytuację i informować o wszelkich zmianach, na ile jest to możliwe, jednak nie mamy wpływu na infrastrukturę poza hotelem oraz na działania osób trzecich nieuczestniczących w realizacji Umowy. Niektóre hotele mogą żądać kaucji za zakwaterowanie, która jest rozliczana przy wykwaterowaniu. Kwota kaucji może zostać wykorzystana w hotelowym SPA, barze lub przy innych, płatnych świadczeniach.

Pokoje

Pokój z widokiem na morze jest zwykle dodatkowo płatny na miejscu w recepcji i w miarę dostępności wolnych pokoi. Za pokój typu „sea view” uznaje się pokój z centralnym jak i bocznym widokiem na morze. Informujemy, iż większość hoteli za pokój dwuosobowy (DBL) uważa jeden pokój z dwoma pojedynczymi łóżkami lub jednym łóżkiem małżeńskim; za pokój trzyosobowy (DBL + AD lub DBL + CHD) uważa się jeden pokój dwuosobowy z dostawką; za pokój czteroosobowy pokój dwuosobowy z dwiema dostawkami lub jedną dwuosobową dostawką (DBL + 2 AD lub DBL + 2 CHD). Dostawka zmniejsza powierzchnię pokoju i może wpłynąć na komfort wypoczynku. We wszystkich hotelach dostawką może być łóżko rozkładane (polowe), łóżko piętrowe lub sofa i fotel będący na wyposażeniu pokoju. Dostawka nie zawsze gwarantuje komfort oferowany przez standardowe łóżko w danym hotelu. W przypadku pokoju z dostawkami dodatkowe komplety pościeli i ręczników będą dostarczone na życzenie Klientów. Pokoje jednoosobowe (SGL) często bywają małe i dużo droższe z powodu dopłaty. W wielu przypadkach nie posiadają balkonu lub tarasu. Zdarza się również, że pokój jednoosobowy to standardowy pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania. Pokoje „promocyjne” lub „ekonomiczne” mogą być mniejsze, mieć niższy standard oraz ich wygląd i wyposażenie może odbiegać od opisu katalogowego np. balkon francuski zamiast tradycyjnego balkonu lub tarasu bądź całkowity brak balkonu, niedostateczny widok na morze itp. Wskazana w opisie hotelu powierzchnia pokoju jest powierzchnią całkowitą i obejmuje, w zależności od rodzaju zakwaterowania, sypialnię, pokój dzienny, łazienkę i korytarz. Balkony mogą być francuskie, zwykłe lub tarasy. Nie gwarantujemy, że każdy balkon będzie posiadał komplet wypoczynkowy. Dostępne w ofercie Organizatora zdjęcia (na stronie www.eximtours.pl lub w broszurach i katalogach, są przykładowe, co oznacza iż otrzymany na miejscu pobytu pokój nie musi wyglądać dokładnie tak samo jak na zdjęciu. W zależności od standardu hotelu sprzątanie pokoi oraz wymiana pościeli odbywa się codziennie, co 3-4 dni lub w terminach wyznaczonych przez hotel. Ręczniki są wymieniane jeśli rano zostaną rzucone na podłogę w łazience lub co drugi dzień (przeważnie w hotelach 5* i 4*). Wszelkie problemy związane z brakiem czystych ręczników czy pościeli należy zgłaszać rano w recepcji, a jeżeli to nie odniesie skutku, należy zgłosić sprawę rezydentowi w czasie jego dyżuru w hotelu lub bezpośrednio Organizatorowi w Polsce pod numerem alarmowym/infolinia +48 32 349 27 35 . Uprzejmie przypominamy, że ze względu na oszczędzanie wody, hotele proszą o używanie ręczników przynajmniej przez 2-3 dni. Nie należy wynosić ręczników hotelowych na plażę czy basen. Ręczniki powinny pozostawać w pokoju do użytku wewnętrznego. Idąc na plażę należy korzystać z ręczników plażowych udostępnianych przez dany obiekt na podstawie karty ręcznikowej, tzw. „towel card”, w przeciwnym wypadku należy korzystać z własnego ręcznika.

Doba hotelowa

Doba hotelowa zwyczajowo rozpoczyna się w dniu przylotu zwykle w godzinach 14:00–17:00 i kończy dnia następnego o godz.10:00-12:00. Wcześniejszy przyjazd lub późny wyjazd nie uprawniają do dłuższego korzystania z pokoju i/lub wybranej opcji wyżywienia. Pokój hotelowy należy zwolnić do czasu obowiązywania doby hotelowej w dniu wylotu. Przedłużenie korzystania z pokoju i/lub wybranej opcji wyżywienia możliwe jest poprzez indywidualne uzgodnienie z recepcją. Pobierana jest wtedy dodatkowa opłata, zgodnie z obowiązującym cennikiem hotelowym. W miarę możliwości recepcja hotelu udostępni Państwu pomieszczenie do składowania bagażu. Przy zakwaterowaniu należy zwrócić uwagę czy w pokoju nie ma uszkodzeń po poprzednich Gościach i zgłosić je niezwłocznie do recepcji w celu uniknięcia opłat za uszkodzenie mienia hotelowego.

Polityka wewnętrzna hoteli

Zaznaczamy, iż w większości hoteli zabronione jest wnoszenie własnego jedzenia i picia, a także zabierania posiłków i napoi poza teren przeznaczonych do konsumpcji restauracji. Zgodnie z polityką hoteli w przypadku wczesnego wylotu lub późnego przylotu (przed/po zakończeniu pracy restauracji hotelowej) nie ma możliwości skorzystania z posiłku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za godziny pracy restauracji hotelowych. Opcja wyżywienia All Inclusive nie oznacza iż posiłki wydawane są przez cały dzień a kuchnia czynna całą dobę. Niektóre obiekty w celu otwarcia pokoi hotelowych oferują elektroniczne karty zamiast tradycyjnych kluczy. Informujemy, iż mogą one ulec rozmagnesowaniu w przypadku przechowywania ich w pobliżu sprzętu elektronicznego czy telefonów komórkowych. O ponowne jej zakodowanie należy niezwłocznie zwrócić się do pracownika recepcji hotelowej. W krajach z oferty Organizatora woda może być podgrzewana za pomocą baterii słonecznych znajdujących się na dachu budynku hotelowego. W dni pochmurne może zdarzyć się, iż woda w kranach będzie letnia. Ilość ciepłej wody zależy również od ilości osób korzystających z niej osób w danej chwili. W celu uniknięcia jakichkolwiek problemów informujemy, iż niemożliwe jest zakwaterowanie kobiety z mężczyzną wyznania muzułmańskiego w jednym pokoju bez zalegalizowanego związku małżeńskiego. Podczas wycieczek objazdowych Organizator nie gwarantuje zakwaterowania w konkretnym hotelu. Podajemy tylko standard zakwaterowania, bez nazwy hotelu (może być to hotel z katalogu Organizatora lub podobny). Jednakże zawsze będzie to obiekt odpowiadający standardowi wykupionej przez Państwa imprezy turystycznej. W krajach arabskich obowiązuje zakaz fotografowania obiektów wojskowych, obiektów strategicznych i funkcjonariuszy państwowych.

Waluty

Euro (EUR) jest oficjalną walutą w większości państw członkowskich UE (Niemcy, Austria, Francja, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy itd.). W państwach UE spoza sfery euro nadal obowiązują waluty narodowe (Wielka Brytania, Dania, Węgry, Chorwacja, Szwecja), które można wymieniać w polskich bankach lub kantorach jeszcze przed wyjazdem. W państwach pozaeuropejskich (Egipt, Dominikana, Kuba, Seszele, Sri Lanka itd.) mają moc wiążącą waluty niedostępne w Polsce – zalecamy zabrać ze sobą dolary amerykańskie lub euro, które można wymieniać w miejscowych hotelowych recepcjach, bankach, kantorach, czy na granicy. Polskie karty płatnicze, które należą do międzynarodowych systemów Visa czy Mastercard, są honorowane w większości krajów, do których wyjeżdża się na wakacje.

Klimatyzacja

Większość hoteli, w przypadku typowych imprez pobytowych, zapewnia swoim gościom bezpłatnie centralną klimatyzację z możliwością indywidualnego sterowania temperaturą, w określonym zakresie, w pokoju lub indywidualną klimatyzację. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, iż centralna klimatyzacja może nie działać 24 h/dobę. Jej włączenie/wyłączenie leży w gestii hotelu. Może się zdarzyć, że uruchamiana jest w godzinach najwyższych temperatur w ciągu dnia. W hotelach niższej kategorii (3*-2*) klimatyzacja może nie działać w korytarzach, windach czy innych miejscach użyteczności publicznej. Przed i po sezonie klimatyzacja nie jest uruchamiana. Za sezon najczęściej uważa się miesiące lipiec i sierpień. W czasie upałów temperatura powietrza a temperatura z klimatyzacji może różnić się nieznacznie, aby uniknąć szoku temperaturowego. W przypadku imprez autokarowych oferta nie gwarantuje pokoi z klimatyzacją. W przypadku imprez z dojazdem własnym usługa klimatyzacji jest dostępna zgodnie z opisem danego obiektu.

Wyżywienie

Zgodnie z zawartą Umową podczas pobytu w hotelu Klienci otrzymują wyżywienie typu SC, RO lub OB (brak wyżywienia), BB (tylko śniadania), HB (śniadania i obiadokolacje, napoje dodatkowo płatne), FB (śniadanie, obiad, kolacja, napoje dodatkowo płatne), All Inclusive lub Ultra All Inclusive. Wybrana opcja wyżywienia nie obowiązuje podczas przelotów samolotem oraz przejazdów autokarem. Każdy hotel ma prawo wprowadzić własną odmianę danej wersji wyżywienia, podstawowe informacje zawiera opis hotelu, szczegóły i godziny posiłków przekazuje recepcja hotelowa.
W każdym kraju wymienionym w katalogu istnieją inne zwyczaje żywieniowe. Generalnie podaje się potrawy kuchni międzynarodowej wzbogaconej miejscowymi specjałami. Standard wyżywienia uzależniony jest od kategorii hotelu. Niektóre obiekty podczas posiłków głównych, dla zachowania bezpieczeństwa, zapewniają obsługę, która służy pomocą w serwowaniu potraw. Przez śniadanie kontynentalne należy rozumieć: porcję pieczywa, masło, dżem (czasem ser), kawę lub herbatę. W hotelowych restauracjach wyżywienie zapewnione jest w formie bufetu (potrawy wystawione w ladach, na bieżąco uzupełniane, niektóre mogą być porcjowane przez kucharza) lub serwowane przez kelnera – menu z obsługą (gotowe danie bez możliwości jego dowolnego komponowania). Forma wyżywienia jest uzależniona od standardu hotelu oraz sezonu. Może zdarzyć się, iż przed sezonem czy po sezonie turystycznym z uwagi na małą liczbę wypoczywających gości wybór potraw będzie ograniczony na co Organizator nie ma wpływu. Napoje do posiłków są zawsze płatne dodatkowo (nie dotyczy śniadań i programu All Inclusive). Wersja All Inclusive nie obowiązuje na plaży, chyba że opis obiektu stanowi inaczej. W przypadku imprezy z opcją All Inclusive wyżywienie w postaci przekąsek (o ile jest zawarte w opisie) serwowane jest w godzinach określonych przez obiekt. Mini-bar może nie obejmować opcji All Inclusive. Mini-bary/lodówki w pokojach są przeważnie puste, na wyraźną prośbę gości są wypełniane wodą, napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi, za które później należy zapłacić. W trakcie wycieczek fakultatywnych nie obowiązuje forma wyżywienia zagwarantowana na Umowie. O szczegółach wyżywienia w trakcie wycieczek fakultatywnych informuje rezydent, zgodnie z programem danej wycieczki.. Natężenie ilości gości korzystających w tym samym czasie z restauracji i barów w ramach All Inclusive może powodować powstawanie kolejek. Przypominamy, iż przy basenach i na plaży napoje mogą być serwowane w plastikowych szklankach wielokrotnego użytku, ze względów bezpieczeństwa. W niektórych hotelach możliwe jest zamówienie lunch lub breakfast boxów do wykorzystania na wycieczce fakultatywnej lub przy wczesnym wykwaterowaniu z hotelu. Natomiast hotelarz ma prawo odmówić przygotowania lunch lub breakfast boxów ze względu na miejscowe przepisy sanitarno-epidemiologiczne.

Usługi dodatkowe

W każdym z hoteli z oferty pobytowej udostępniane są dla gości atrakcje nieobjęte programem podstawowym imprezy, za które hotel pobiera opłaty według aktualnego cennika dostępnego w danym obiekcie. Informujemy, iż każdy obiekt wyznacza indywidualne godziny pracy zjeżdżalni czy Aquaparków, w których działają one pod nadzorem pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Ponadto przy każdym obiekcie (Aquapark, pojedyncze zjeżdżalnie) obowiązuje wewnętrzny regulamin, który m.in. wskazuje minimalny wzrost uczestnika pozwalający na skorzystanie z atrakcji.Korzystanie z basenu możliwe jest od godzin rannych zwyczajowo do zachodu słońca lub do ok. godz.17:00- 18.00. Następnie pracownicy obiektu zajmują się odkażaniem wody, z tego względu prosimy o zaprzestanie kąpieli w celu uniknięcia alergicznych zmian skórnych wywołanych preparatami do odkażania wody. W większości hoteli zabrania się kąpieli w basenie w innych strojach, niż stroje kąpielowe. Część leżaków znajduje się przy basenach, pozostała część przy plaży hotelowej, niemniej nie oznacza to, iż liczba leżaków odpowiada liczbie gości hotelowych z tego względu może zdarzyć się, iż nie będą Państwo mogli z nich skorzystać, jednakże w takiej sytuacji prosimy o zwrócenie się z tym problemem do obsługi hotelowej. W większości hoteli baseny wewnętrzne są nieczynne zazwyczaj w okresie od czerwca do września. Odbiór telewizji kablowej/satelitarnej nie zawsze gwarantuje odbiór programów w języku polskim.

Internet

Bezpłatna usługa internetowa udostępniana przez hotel może posiadać ograniczenia połączeń, blokady niektórych portów czy niektórych stron internetowych. Ani Organizator ani hotel nie odpowiadają za szybkość połączeń i jakość tej bezpłatnej usługi, jak również za przerwę w dostawie usługi. Szybkość połączeń internetowych jest minimalna. Wszelkie problemy związane z Internetem należy bezzwłocznie zgłaszać na recepcji bądź na spotkaniu z rezydentem/pilotem. W niektórych hotelach funkcjonuje dodatkowo płatna kawiarenka internetowa.

Plaża

Hotele posiadające plaże prywatną mogą udostępniać korzystanie z niej również gościom spoza hotelu. Leżaki i parasole udostępniane są odpłatnie lub bezpłatnie, zgodnie z opisem obiektu zawartym w katalogu lub na www.eximtours.pl. Podane w opisach hoteli odległości od plaży są orientacyjne i podawane z reguły w linii prostej, co nie zawsze oznacza, iż jest to plaża na której hotel ma wyznaczone miejsce dla Gości. Prosimy także pamiętać o kremach do opalania z wysokim filtrem, okularach przeciwsłonecznych oraz nakryciu głowy podczas przebywania na słońcu. Zaoszczędzi to Państwu niepotrzebnych komplikacji podczas urlopu. Przypominamy, iż w krajach śródziemnomorskich zachodzi zjawisko okresowego kwitnienia alg w morzu, na co Organizator nie ma wpływu.

Zbiórka

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie podanych godzin i miejsc zbiórki (dla wyjazdów autokarowych 30 minut przed odjazdem, dla wyjazdów lotniczych na terenie UE co najmniej 2 godziny przed wylotem, a dla pozostałych 3 godziny przed wylotem). Zwracamy uwagę na to, że organizator wyjazdu ze względu na niezbędność planowej i terminowej realizacji programu, nie jest zobligowany do oczekiwania na spóźnionego uczestnika wycieczki. A zatem, jeśli uczestnik nie stawi się punktualnie na miejsce zbiórki to z dużym prawdopodobieństwem nie zostanie zabrany na imprezę, a jeżeli podczas imprezy będzie chciał dołączyć do reszty grupy – będzie musiał dojechać do wskazanego punktu na własny koszt. Nie istnieje również możliwość samodzielnej zmiany miejsca wsiadania/wylotu na inny niż określony w umowie z Państwem przystanek lub lotnisko, bez względu na to, że z programu lub rozkładu wynika, że autobus przejeżdża przez inne przystanki. Każdą zmianę przez uczestnika miejsca wsiadania lub wylotu należy ustalić z Organizator pod rygorem utraty gwarancji miejsca w środku transportu i/lub odmowy zwrotu wpłaconych środków z tytułu realizacji świadczeń w zakresie przewozu/przelotu. Co do wyjazdów autokarowych istnieje możliwość zmiany przystanku wjazdowego lub/i powrotnego. Odbywa się to na życzenie klienta i w miarę dostępności miejsc w pojeździe łącznikowym (tzn. przemieszczającym się na terenie Polski do miejsc, gdzie zaplanowane są miejsca przesiadek). Zmiany wprowadzone do umowy na 7 dni przed rozpoczęciem wyjazdu (lub wcześniej) są bezpłatne. W wypadku gdy zmiana przystanku odbędzie się po wskazanym terminie, Organizator pobiera opłatę w wysokości 50 zł/ osoba/ przystanek.

Opieka rezydenta/pilota

Przy imprezach z przelotem czarterowym przedstawicielem Organizatora na miejscu jest polskojęzyczny rezydent, chyba że Umowa i oferta stanowi inaczej. Rezydent jest osobą, która przebywa w miejscu imprezy przez cały sezon i odpowiada on za techniczną organizację pobytu, zakwaterowanie, transfery, zebrania informacyjne, pośrednictwo w sprzedaży imprez fakultatywnych. Zwyczajowo następnego dnia po przylocie organizuje on spotkanie informacyjne w celu zapoznania Państwa z informacjami dotyczącymi kraju pobytu oraz ofertą wycieczek fakultatywnych. Do rezydenta/pilota należy kierować wszystkie pytania, życzenia, zastrzeżenia lub uwagi. Można za jego pośrednictwem także kupić dodatkowe wycieczki. Rezydent nie zawsze będzie w stanie towarzyszyć Państwu w transferach, czy imprezach fakultatywnych. Rezydent również nie ma uprawnień tłumacza przysięgłego, w związku z czym w kwestiach zdrowotnych należy skorzystać z telefonu Centrali Alarmowej ERGO - Ubezpieczenia Podróży a w przypadku problemów z kradzieżą/zagubieniem dokumentów lub przedmiotów wartościowych z najbliższą placówką konsularną. Może zdarzyć się tak, że rezydent nie będzie zakwaterowany w tym samym miejscu, w którym Państwo mieszkacie. Dlatego osobisty kontakt z naszym rezydentem jest możliwy podczas spotkania informacyjnego oraz dyżurów w hotelu (zwykle 1-2 razy w tygodniu). W pilnych przypadkach rezydent dostępny jest pod numerem telefonu komórkowego, podanego na tablicy informacyjnej Organizatora, która znajduje się przy recepcji hotelowej.
Za pośrednictwem tablicy hotelowej Organizator przekazuje ważne informacje, dlatego zalecamy zapoznać się z nimi, zwłaszcza z potwierdzeniem godzin transferu na lotnisko i odlotu do Polski, które rezydent wywiesza podczas ostatniego dyżuru w trakcie pobytu Klientów. Niezbędnym jest sprawdzenie wszelkich informacji o rozkładzie przelotów w dniu poprzedzającym wylot (wieczorem). W dniu zakończenia imprezy turystycznej rezydent, o ile ma taką możliwość, asystuje do momentu odprawy na lotnisku, później możliwy jest jedynie kontakt telefoniczny. W otrzymanych przed wylotem dokumentach znajduje się również numer telefonu alarmowego Organizatora, czynnego 24/7, z którego można skorzystać w przypadku problemów z transferem. W przypadku imprez z wyjazdem autokarem przedstawicielem Organizatora jest pilot grupy, który towarzyszy Państwu od momentu wyjazdu autokaru z Polski do momentu powrotu do kraju.
Przy imprezach z przelotem liniami rejsowymi (w tym tanimi liniami lotniczymi) na miejscu klienci są pod opieką lokalnego kontrahenta w języku angielskim/niemieckim lub w jęz. polskim.Informacje na ten temat podawane są przy opisach kierunków na stronie www.eximtours.pl oraz w umowie. Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Klienci otrzymają manual z informacjami dotyczącymi opieki rezydenta oraz niezbędne numery telefonów do przedstawicieli Organizatora na miejscu, a także nr alarmowy do Polski, który działa 24/7 w języku polskim.
Ponadto, podczas imprezy mogą mieć Państwo kontakt z innymi przedstawicielami Biura, którzy są oddelegowani do sprawowania opieki nad Państwem. Mogą być to, np. lokalni piloci, kierowcy autobusów, personel hoteli i innych organizacji, z którymi Organizator współpracuje przy organizacji świadczeń turystycznych.
Pilot, jak i rezydent są odpowiedzialni za prawidłową i bezpieczną realizację imprezy. Dlatego Uczestnik jest zobligowany do podporządkowania się zaleceniom obsługi imprezy (w tym przewodnikowi, rezydentowi, pilotowi, kierowcy autobusu, czy personelowi lotnisk). Niestosowanie się do tego może implikować poważne konsekwencje dla Uczestnika.

Wycieczki fakultatywne

W niektórych krajach istnieje możliwość wykupienia wycieczek fakultatywnych organizowanych przez lokalne biuro podróży. Umowa o wycieczkę fakultatywną zawierana jest przez lokalne biuro podróży i nie jest świadczeniem wykonywanym przez Exim S.A. Radzimy, by wycieczki fakultatywne kupować na miejscu za pośrednictwem lokalnego przedstawiciela Organizatora, w celu uniknięcia kłopotów z niewywiązaniem się nieznanych przedsiębiorców z zawartych z umów. Wycieczki fakultatywne odbywają się w zależności od warunków atmosferycznych. Szczegółowych informacji udziela przedstawiciel na miejscu. Organizator nie ma wpływu na ceny i organizację wycieczek fakultatywnych, za które odpowiada miejscowy kontrahent. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące ich organizacji należy zgłaszać przedstawicielowi na miejscu. Wszystkie wycieczki fakultatywne odbywają się pod warunkiem zebrania się minimalnej liczby uczestników, określonej indywidualnie dla każdej wycieczki.

Szczepienia

Szczepienia ochronne to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania chorobom zakaźnym podczas wyjazdu. W trakcie podróży zagranicznych często spotykamy się z chorobami, które albo nie występują albo występują sporadycznie w kraju naszego zamieszkania. Wykaz zalecanych szczepień ochronnych określa przepisami rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi. Aktualnie jedynym szczepieniem obowiązkowym jest szczepienie przeciwko żółtej gorączce (żółta febra), które jest niezbędne przy podróży do części krajów w tropiku, szczególnie w Afryce i Ameryce Południowej. Niektóre państwa obligują podróżnych także do innych szczepień na podstawie własnego prawa wizowego (np. Arabia Saudyjska wymaga szczepienia przeciwko zakażeniom meningokokowym). Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie https://szczepienia.gis.gov.pl/index.php/rodzice_i_opiekunowie/szczepienia_w_podrozach_zagranicznych.

Choroby i pomoc lekarska

W przypadku imprez w regionie śródziemnomorskim, czy przy wyjazdach do krajów egzotycznych mogą być Państwo narażeni na częste infekcje żołądkowo-jelitowe spowodowane odmienną florą bakteryjną. Dlatego też należy zaopatrzyć się w leki przeciwskurczowe, przeciwbiegunkowe i przeciwwymiotne. W przypadku nasilenia się objawów choroby konieczna jest konsultacja medyczna, którą umożliwi Państwu Ubezpieczyciel (kontakt z Centrum Alarmowym ERGO Ubezpieczenia Podróży). Zalecamy unikanie picia wody bieżącej z kranów, hydrantów, czy mycia nią owoców do bezpośredniego spożycia. Najbezpieczniej korzystać z wody oryginalnie butelkowanej nawet do mycia zębów oraz obierania owoców i warzyw przed ich spożyciem i dbania o higienę, warto też często myć dłonie. Przypominamy, że do specyfiki krajów, do których Państwo podróżujecie, należą komary, muchy i inne insekty ze względu na gorący klimat. Dlatego też radzimy zabrać odpowiednie środki chemiczne. Zabrania się również trzymania w pokojach produktów spożywczych, ponieważ sprzyja to pojawianiu się mrówek oraz innych insektów. Polecamy zapoznać się z aktualnymi informacjami dotyczącymi zagrożeń chorobowych oraz wymaganych szczepień ochronnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl.

Klienci ubezpieczeni są w ERGO Ubezpieczenia Podróży. W krajach z oferty Organizatora nie istnieje bezpłatna służba zdrowia. W przypadku konieczności skorzystania z doraźnej pomocy medycznej Klient niezwłocznie informuje o tym fakcie Centrum Alarmowe ERGO Ubezpieczenia Podróży pod nr +48 58 309 11 00. W trakcie rozmowy prosimy ustalić szczegóły dotyczące możliwości korzystania z danej placówki medycznej w miejscu docelowym. Prosimy mieć na uwadze, iż że nie z każdą placówką medyczną istnieje możliwość rozliczenia bezgotówkowego. W przypadku, gdy Klient nie posiada środków na pokrycie kosztów leczenia, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Centrum Alarmowe. ERGO Ubezpieczenia Podróży oraz Centrum Alarmowe dołożą wszelkich starań, aby w zakresie swojej odpowiedzialności wizyta została rozliczona bezgotówkowo. Zaznaczamy jednak, że ostateczna decyzja należy do placówki medycznej. W przypadku skorzystania odpłatnej pomocy medycznej, koszty leczenia zostaną Państwu zrefundowane po powrocie do Polski na podstawie przedłożonych rachunków od lekarza i formularza zgłoszenia roszczenia. Koszt standardowej wizyty u lekarza ogólnego wynosi ok. 100 USD, natomiast u specjalisty, w tym stomatologa, ok. 150–200 USD. W przypadku doraźnej pomocy medycznej, niezależnie od kosztu wizyty, Klient pokrywa daną kwotę osobiście na miejscu. Dopiero po powrocie z imprezy do kraju otrzymuje zwrot, na podstawie oryginałów rachunków (oraz druku „zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia” ERGO Ubezpieczenia Podróży), pomniejszony o kwotę wkładu własnego w wysokości 25 EUR. W razie korzystania z jakiejkolwiek pomocy medycznej należy niezwłocznie poinformować o tym ubezpieczyciela. Nie ponosi się wtedy kosztów, gdyż są one pokrywane bezpośrednio przez ubezpieczyciela. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się pokryć koszt na miejscu, otrzyma zwrot poniesionych wydatków po powrocie do kraju, po uprzednim przedłożeniu oryginałów rachunków bezpośrednio do Ubezpieczyciela. Aktualne wzory druków z tytułu szkód znajdują się na www.eximtours.pl w zakładce Ubezpieczenia.

Ramadan

W czasie Ramadanu może zdarzyć się, iż sklepy oraz obiekty gastronomiczne będą krócej czynne lub całkowicie zamknięte. Może się zdarzyć, że podczas Ramadanu posiłki w hotelach będą skromniejsze niż w pozostałym czasie. Prosimy, aby w tym okresie unikać skąpych strojów kąpielowych. Podczas zwiedzania meczetów i kościołów prosimy o stosowny ubiór (zwłaszcza w okresie Ramadanu). Podczas Ramadanu skrócone są godziny otwarcia zwiedzanych obiektów (najczęściej do 15: 00). Piątek to dzień wolny od pracy (odpowiednik niedzieli w Polsce). Oznacza to, że banki i urzędy są nieczynne. Należy również wziąć pod uwagę, że podczas ramadanu administracja, handel i transport funkcjonują w zwolnionym tempie i w ograniczonym zakresie.

Ubranie

W większości hoteli nie jest wskazane udanie się do restauracji w stroju kąpielowym czy w szortach. Bezwzględnie zakaz ten jest przestrzegany w obiektach o kategorii 4* i 5*, dlatego radzimy w celu uniknięcia niepotrzebnych nieprzyjemności zabrać ze sobą odpowiedni strój. Przy wejściu do kościołów, meczetów i innych tego typu budowli kobiety powinny zakrywać ramiona i kolana, mężczyźni natomiast zakładać długie spodnie.

Bagaż niestandardowy

Przewóz rowerów, desek surfingowych, sprzętu do nurkowania (m.in. butla tlenowa, płetwy, maska, pianka, głębokościomierz), etc. stanowi bagaż ponadwymiarowy i musi być zgłoszony Organizatorowi przy rezerwacji. Obowiązuje wtedy dodatkowa opłata, zgodnie z taryfą wprowadzoną przez dane linie lotnicze. Przypominamy, iż usługa ta nie jest gwarantowana i może zdarzyć się, iż uprzednio potwierdzona przez linię lotniczą może zostać odrzucona w przypadku pełnego wyważenia luków bagażowych. W przypadku zmiany linii lotniczych, dla zgłoszonego uprzednio bagażu, zastosowanie mają opłaty zgodnie z cennikiem nowego przewoźnika lotniczego. Szczegółowe informacje dotyczące przewozu bagażu niestandardowego w poszczególnych liniach lotniczych dostępne są na stronie internetowej www.exim.pl
Organizator nie gwarantuje przewozu bagażu niestandardowego do hotelu oraz w drodze powrotnej na lotnisko. Na życzenie Klienta taka opłata jest wyliczana indywidualnie i płatność następuje przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli Klient porusza się na wózku inwalidzkim również należy zgłosić ten fakt przy zawieraniu Umowy.

Sejf

Odradzamy Państwu zabieranie ze sobą na urlop wartościowych przedmiotów i biżuterii. Przypominamy, iż hotel nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy wartościowe, pozostawione przez Państwa w pokoju. W związku z tym radzimy wynająć sejf hotelowy w recepcji bądź pokoju i zdeponować w nim paszport, pieniądze, karty płatnicze, bilety lotnicze i inne wartościowe rzeczy. W większości hoteli korzystanie z sejfu jest dodatkowo płatne.

UWAGA!!!

Biura pośredniczące w zawarciu umowy – Agenci – nie są uprawnione do składania jakichkolwiek zapewnień czy obietnic lub dokonywania uzgodnień odbiegających od treści podanej w ofercie Organizatora Wycieczki objazdowe do krajów docelowych prezentowanych w katalogach będą odbywały się jedynie w sytuacji, gdy zgłosi się odpowiednia liczba uczestników, tj. min. 10 osób na każdy z programów w przypadku imprez z przelotem samolotem oraz min. 30 osób w przypadku imprez z przejazdem autokarem, organizowanym z Polski. W przeciwnym wypadku impreza objazdowa zostanie odwołana, a Klientowi zaproponowany zostanie alternatywny termin.
W krajach z oferty Organizatora może występować zagrożenie bezpieczeństwa turystów, czego Organizator nie jest w stanie przewidzieć oraz zapobiec. Informacje na temat przepisów obowiązujących w danym kraju, informacje dodatkowe na temat zdrowia, ruchu samochodowego, ewentualne porady oraz wszelkie komunikaty o zagrożeniach można znaleźć na stronie www.msz.gov.pl. Osobom udającym się na wypoczynek zalecamy również instalację na urządzeniu mobilnym bezpłatnej aplikacji iPolak rekomendowanej przez MSZ.