Austria - wyjazd na ferie

Austria zwana jest stolicą spor­tów zimo­wych. Ponad połowa jej tery­to­rium leży w Alpach, a jego znaczną część sta­no­wią parki naro­dowe. Największym skarbem Austrii są doskonale utrzymane trasy narciarskie i idealne warunki pogodowe. Republika Austrii to ide­alny kie­ru­nek dla wszyst­kich, któ­rzy po prostu kochają naturę, gór­skie kra­jo­brazy oraz klimatyczne, pełne zabyt­ków mia­sta.

Warto odpo­cząć w jed­nej z gór­skich miej­sco­wo­ści, bo trudno o lepsze okoliczności do zimowego szaleństwa: idealne warunki śniegowe, nowoczesna infrastruktura narciarska i perfekcyjnie przygotowane trasy narciarskie przyciągają turystów. Biały puch jest tu tak wspaniały, że aż sam zaprasza do zabawy. Szalone zjazdy na nartach i beztroskie rajdy na snowboardzie sprawiają, że urlop w Austrii daje poczucie wolności i prawdziwą radość.

O każdej porze roku Austria - na ferie i na wakacje - inspiruje i zaciekawia. Salzburg i Wiedeń - jeszcze niedawno główne stolice europejskiej kultury - to miejsca, w których można zwiedzić warowne zamki, wspaniałe pałace i muzea. Cha­rak­te­ry­styczna jest archi­tek­tura miast i miasteczek Austrii. Są i starożytne miejsca, w których zachowały się ruiny rzymskich osad z I - V w. n.e. W Magdalensbergu dziś można napotkać pozostałości wyprzedzającej czasy rzymskie kultury celtyckiej.

Austria

Styl romański przyniósł tu ze sobą  niemal wyłącznie kościoły. Rozkwit tej epoki łączy się z okresem panowania Babenbergów. Średniowieczne katedry i opactwa tego czasu mają grube mury, gęsto rozmieszczone kolumny i masywne łuki, ozdabiane płaskorzeźbami. Charakterystyczne przykłady stylu romańskiego to dziś np. katedra w Gurk  (Karyntia), gdzie można podziwiać zarówno bryłę budowli, jak i jej rzeźby i freski oraz Schloss Porcia - zamek w Spittal an der Drau.

Gotyk w Austrii to głównie wpływy stylów obowiązujących we Francji. Jego rozkwit to XIII-XVI w., a u władzy słynna dynastia Habsburgów. To ta epoka odcisnęła największe piętno na stylu architektonicznym Austrii. Cieńsze ściany, wyższe i smuklejsze kolumny, duże okna z witrażami - oto główne zdobycze technologiczne epoki. Perłą jest katedra św. Stefana. Ta wzniesiona w Wiedniu monstrualna budowla o trzech równych nawach jest typowym przedstawicielem austriackiego gotyku.
Świeckie budynki tego okresu to Goldenes Dachl - symbol Innsbrucka, z dachem ozdobionym 2657 pozłacanymi miedzianymi płytkami, wykonany na cześć cesarza Maksymiliana I, z okazji jego ślubu z Biancą Marią Sforzą; Komesserhaus w Bruck an der Mur i Brummerlhaus w Steyr - najlepiej zachowany średniowieczny świecki budynek Austrii, którego najstarsza część pamięta XIII wiek.

Urodzony w Graz architekt Johann Bernhard Fischer von Erlach był prekursorem baroku w Austrii. Wzorował się na stylu włoskim, stawiającym na obfitość zdobień. Najwspanialsze zabytki baroku w Austrii to kościół kolegialny Kollegien-kirche w SalzburguKarlkirche w Wiedniuopactwo benedyktynów Stift Melk w Dolnej Austrii i Belweder w Wiedniu.

Wśród uliczek i kawiarni Wiednia wciąż czuć magiczną atmosferę, w której Klimt - twórca Secesji i koneser tego, co życie czyni pięknym - znalazł inspirację i swoją twórczą wolność. Mozart znajdował swe natchnienie na uliczkach Salzburga. Aby otworzyć umysł na nowe koncepcje, Zygmunt Freud praktykował wędrówki po austriackich Alpach.

Położone w Vöcklabruck jezioro Attersee od stuleci było i jest miejscem powstawania genialnych dzieł artystów, malarzy i kompozytorów. To właśnie tu pędzel Gustava Klimta przenosił na płótno słynne dziś pejzaże. Największy z symfoników - Gustav Mahler - nad brzegiem jeziora pracował nad symfoniami. Ten największy zbiornik rekreacyjny w okolicach Salzburga każdej wiosny i jesieni jest mekką miłośników nurkowania.

Podczas zimowego urlopu w Austrii warto odwiedzić rejon Styrii, Tyrol, Ziemię Salzburską czy Górną Austrię. Mnóstwo tu kameralnych miejscowości turystycznych, ośrodków narciarskich i miejsc do uprawiania wszelkich sportów zimowych.

Z górskich miejscowości na szcze­gólną uwagę osób planujących podróż do Austrii zasłu­guje właśnie romantyczny Sal­zburg, wraz ze wzno­szącą się nad nim twier­dzą Hohen­sal­zburg oraz oto­czony pasmami wyso­kich gór Inns­bruck.

Naprawdę piękna jest zdecydowana większość małych miasteczek i wsi położonych u podnóża majestatycznych Alp. Perłą wśród uroczych, małych miej­sco­wo­ści jest Hal­l­statt – wieś z praw­do­po­dob­nie naj­pięk­niej­szym widokiem w całych austriac­kich Alpach.

Pasjo­naci spor­tów zimo­wych na wyjeździe w Austrii znajdą radość w jed­nym ze słyn­nych na cały świat austriac­kich ośrod­ków nar­ciar­skich: Mayr­ho­fenSki Arl­berg czy Ser­faus-Fiss-Ladis.

Austria - kultura i obyczaje

Ważnym ele­men­tem kultury Austrii jest muzyka kla­syczna. Kraj ten jest miej­scem uro­dze­nia jed­nego z naj­słyn­niej­szych kom­po­zy­to­rów na świe­cie – Wol­fganga Ama­de­usza Mozarta. Ogromną sławą poszczy­cić się może także Opera Wie­deńska, Wie­deński Chór Chło­pięcy oraz orkie­stra Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker. Cie­ka­wostką jest fakt, że to wła­śnie tu powstała słynna kolęda „Cicha noc”.

Kultura Austrii jest bardzo silnie związana z Alpami. Niegdyś to właśnie na ich zboczach kwitł handel, rozwijało się rolnictwo i hodowla bydła. Pozostałością tych czasów są chociażby takie miejsca jak Großglockner Hochalpenstraße – najstarszy szlak transportowy w całym paśmie Alp.

Współcześnie góry stanowią także najważniejszy ośrodek turystyczny. Gości przyciągają na wyjazd do Austrii nie tylko krajobrazy i jedne z najlepszych ośrodków narciarskich świata, ale i towarzyszące im liczne atrakcje. W okresie bożonarodzeniowym w większości austriackich miast odbywają się  jarmarki świąteczne. Austriackie jarmarki odznaczają się niepowtarzalną atmosferą, wprowadzającą w magiczny klimat świąt. Na jarmarku można kupić lokalne specjały, spróbować tradycyjnej kuchni austriackiej, znaleźć niebanalny prezent “na gwiazdkę” i podziwiać regionalną sztukę. Za najpopularniejszy i największy jarmark uznaje się ten odbywający się w Innsbrucku.
W lutym zaś ulicami miast i miasteczek - w szczególności tych położonych w Tyrolu - przechodzą “diabelskie parady”. Te mroczne korowody, stworzone przez mieszkańców przebranych za diabły i inne potwory według tradycji mają symbolizować zmagania wiosny z zimą.

Kuchnia austriacka

Kuch­nia austriacka to połą­cze­nie tra­dy­cji wywo­dzącej się z cza­sów dawnych Austro-Węgier, z częściowymi wpły­wami kuchni cze­skiej, żydow­skiej i wło­skiej. Każdy rejon kraju cha­rak­te­ry­zuje nieco inna odmiana kuch­ni, inne są też dania regio­nalne a wszystkie warte wypróbowania podczas wycieczki do Austrii.

Naj­po­pu­lar­niej­szym ośrod­kiem kuli­nar­nym jest Wie­deń, a kuch­nia wie­deń­ska znana jest w całym świe­cie. Do jej najsłynniejszych dań należą schnit­zel - kotlet z cie­lę­ciny w panierce z bułki tar­tej, poda­wany z pla­ster­kiem cytryny, beu­schel - potrawka z płu­cek i serc cie­lę­cych, sałatka ziem­nia­czana i gula­sze.

Kuch­nia aus­triacka sły­nie także z ciast, takich jak stru­del - czyli cia­sto „maka­ro­nowe” z jabł­kami, czy wiedeński kip­ferl - rogalik w kształcie półksiężyca, symbol osmańskiego oblężenia Wiednia, zwany dziś "dziadkiem croissanta".

Austria - wyjazd dla aktywnych

Austria to raj dla tych, któ­rzy wolny czas lubią spę­dzać aktyw­nie. W okolicach grudnia Austria zamie­nia się w prawdziwą kra­inę spor­tów zimo­wych: nar­ciar­stwa, snow­bo­ardu, sanecz­kar­stwa, nart bie­go­wych i sko­ków nar­ciar­skich. Ferie w Austrii zazwyczaj spędza się w malowniczym miasteczku, w jed­nym z licz­nych ośrod­ków nar­ciar­skich.

Austria - pamiątki. Co warto kupić?

Luksusowy prezent z Wiednia to szkło ze sklepu Lobmeyr, od producenta szklanek i żyrandoli, który od 1823 roku swoje produkty dostarczał cesarzowi. Niezłym i nie tak drogim pomysłem jest biżuteria z kryształów Swarovskiego. Ta Austriacka firma od 1895 roku jest producentem szkła z  Wattens. Co kupić w Austrii dla smakoszy? Do sałatek, na zimno - Kürbiskernöl - olej z suszonych pestek dyni, tłoczony na zimno, wyrabiany w Styrii od 1735 r. Z wyjazdu do Austrii w Tyrolu koniecznie trzeba przywieźć grawerowane dla turystów, charakterystyczne krowie dzwonki, które gospodarze wieszają tu na szyjach swoich zwierząt. Alkohol to zawsze jest dobry pomysł na pamiątkę z Austrii a najpopularniejszy jest tu ten lokalny, 80 % rum Stroh 80, wytwarzany z trzciny cukrowej. Marka z Klagenfurt ma swój początek w roku 1832. Dla narciarzy spędzających ferie w Austrii doskonała jest mieszanka herbaty z Stroh Jagertee - rum, przyprawy, zioła i czarna herbata. Doskonałe jest także szlachetne, lokalne wino. Ślady winorośli uprawianej w winnicach Austrii datowane są na ok. 700 r. p.n.e. Większość upraw to białe szczepy, wśród z nich ta najsłynniejsza ‘Grüner Veltliner’, dająca lekkie, owocowe wino. Dobrą pamiątką z Austrii będą też sło­dy­cze. Mozartkugeln - narodowe pralinki czekoladowe powstały w roku 1890, w cukierni Paula Fursta w Salzburgu. Mleczna czekolada, marcepan i nugat uformowane w okrągłą pralinkę i zapakowane w folię z niebieskim nadrukiem to legendarna pralinka, do dziś ręcznie wytwarzana i sprzedawana w Salzburskiej cukierni Fursta.

Z gór Austrii warto przy­wieźć wyroby regio­nalne, tra­dy­cyjne stroje tyrol­skie lub cha­rak­te­ry­styczne austriac­kie nakry­cia głowy. Dzie­ciom na pewno spodo­bają się maskotki przy­po­mi­na­jące alpej­skich miesz­kań­ców: świ­staki, kozice czy niedź­wie­dzie.

Austria - pogoda

Kli­mat Austrii nie różni się od tego panu­ją­cego w Pol­sce. Austria ma cha­rak­te­ry­styczne i wyraźne cztery pory roku. Tem­pe­ra­tury w Austrii są niż­sze niż w Pol­sce. Zimy są długie i srogie, a śnieg utrzy­muje się tu znacznie dłu­żej, dzięki czemu Austria na narty to świetny wybór. Lata są wprawdzie sło­neczne i cie­płe, ale rzadko bywają upalne.

Przydatne zwroty po niemiecku

dzień dobry – Guten Mor­gen
do widze­nia – Auf Wie­der­se­hen
dzię­kuję (bar­dzo) – danke (sehr)
pro­szę – bitte
prze­pra­szam – ent­schul­di­gen Sie (prośba), Ent­schul­di­gung
ile to kosz­tuje? – wie viel kostet es?
gdzie jest… – Wo ist…
sta­cja kole­jowa – Bahn­hof
lot­ni­sko – Flu­gha­fen
bilet – Fahr­karte

Dlaczego wycieczka do Austrii?

Austria leży sto­sun­kowo bli­sko Pol­ski, jednak różni się znacząco kul­turą, kuch­nią i oby­cza­jami. Zupeł­nie inne są jej kra­jo­brazy. Surowa, gór­ska natura, pokryte białym puchem stoki nad klimatycznymi górskimi miejscowościami sprawiają, że Austria na ferie jest prawdziwym rajem dla miłośników górskiej turystyki i sportów zimowych.

Austria to sto­sun­kowo nie­wielki kraj poło­żony w Euro­pie Środ­ko­wej. Gra­ni­czy z ośmioma kra­jami: Niem­cami, Cze­chamiWło­chami, WęgramiSło­we­niąSzwaj­ca­riąSło­wa­cją i małym pań­stew­kiem Liech­ten­stein. Języ­kiem naro­do­wym Austria­ków jest nie­miecki.

WAŻNE:

z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Mapa - Austria


Najwyżej oceniane hotele wg użytkowników Tripadvisor - Austria