Ubezpieczenie ERGO – ubezpieczenia podróży

EXIM tours jako jedno z nielicznych biur podróży w Polsce gwarantuje swoim klientom ubezpieczenie od następstw chorób przewlekłych w cenie imprezy!
Wszyscy Klienci EXIM SA są objęci ubezpieczeniem podstawowym w ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce (ERGO Ubezpieczenia Podróży). Ubezpieczenie podstawowe zawarte jest w cenie wykupionej imprezy turystycznej. Są nim objęci zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy, pod warunkiem, że ubezpieczenie zostało zawarte na terytorium RP.
Wszyscy Klienci objęci są równocześnie ubezpieczeniem od następstw chorób przewlekłych. Każdy uczestnik imprezy może zwiększyć zakres oraz sumy ubezpieczenia na własny koszt. Opis wariantów Podstawowego, Rozszerzonego, Sportowego i Optymalnego zawiera tabela poniżej.
Zakresy i sumy ubezpieczenia
  WARIANT PODSTAWOWY WARIANT ROZSZERZONY WARIANT
SPORTOWY
WARIANT OPTYMALNY
Koszty leczenia i transportu, w tym: 22 000 EUR 50.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR
- powstałe na skutek choroby przewlekłej do wys. SU KL do wys. SU KL 50.000 EUR (podlimit) 50.000 EUR (podlimit)
- powstałe na skutek pandemii choroby zakaźnej NIE do wys. SU KL do wys. SU KL do wys. SU KL
- powstałe na skutek amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka NIE NIE do wys. SU KL NIE
Dodatkowe świadczenie na wypadek kwarantanny NIE 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR
Skutki zdarzeń pod wpływem alkoholu NIE TAK TAK TAK
Następstwa nieszczęśliwych wypadków:
- trwały uszczerbek na zdrowiu
- śmierć
 
w tym następstwa amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka
 
 
6.000 PLN
3.000 PLN
 
 
NIE
 
 
12.000 PLN
6.000 PLN
 
 
NIE
 
 
30.000 PLN
15.000 PLN
 
 
do wys. SU NNW
 
 
40.000 PLN
20.000 PLN
 
 
NIE
Koszty rehabilitacji NIE NIE 5.000 PLN NIE
Ubezpieczenie bagażu 600 PLN 1.200 PLN 5.000 PLN 5.000 PLN
Opóźnienie dostarczenia bagażu NIE 600 PLN 600 PLN 600 PLN
Sprzęt sportowy, w tym:
- opóźnienie dostarczenia sprzętu
NIE NIE 5 000 PLN
   600 PLN
NIE
Koszty ratownictwa i poszukiwań
 
 
w tym  na skutek amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka
        5.000 EUR
 
 
             NIE
 
5.000 EUR
 
 
NIE
 
5.000 EUR
 
 
do wys. SU KRiP
 
 
     5.000 EUR
 
 
        NIE
 
 
Odpowiedzialność cywilna:
- szkody na osobie
- szkody w mieniu
 
w tym szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka
 
NIE
NIE
 
 
NIE
 
NIE
NIE
 
 
NIE
 
40 000 EUR
8 000 EUR
 
 
do wys. SG OC
 
50.000 EUR
10.000 EUR
 
 
NIE
Koszty rehabilitacji NIE NIE 5 000 PLN NIE
- gwarancja pokrycia kosztów leczenia
- powiadomienie rodziny
- organizacja transportu
- organizacja transportu do miejsca, z którego podróż może być kontynuowana
- organizacja transportu powrotnego do kraju zamieszkania
- organizacja zakwaterowania na czas rekonwalescencji
- organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą
Assistance
Podstawowy
TAK
Assistance
Podstawowy
TAK
Assistance
Podstawowy
TAK
Assistance
Podstawowy
TAK
- organizacja i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby towarzyszącej
- organizacja i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do towarzyszenia
- organizacja i pokrycie kosztów transportu powrotnego dzieci
- organizacja i pokrycie kosztów transportu powrotnego ubezpieczonych członków rodziny
- pomoc w przypadku opóźnienia środka transportu
- pomoc w zmianie rezerwacji lotu,
- przekazywanie pilnych informacji
- pomoc w przypadku utraty dokumentów podróży
- dostarczenie leków
- pomoc finansowa
- pomoc prawna
- pożyczka na kaucję
- zastępstwo kierowcy
-- Assistance
Rozszerzony
TAK
Assistance
Rozszerzony
TAK
Assistance
Rozszerzony
TAK
- koszty wypożyczenia sprzętu
- koszty karnetu oraz zajęć w szkółce
- zamknięcie tras narciarskich i kąpielisk
-- -- Assistance
Active Plus
TAK
--

Rozszerzenia ubezpieczenia

Za dodatkową opłatą wariant Podstawowy, Rozszerzony oraz Optymalny można rozszerzyć o następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka, pakiet SKI&SPORT oraz akty terroryzmu. Wariant Sportowy można natomiast rozszerzyć o akty terroryzmy.

 
  WARIANT PODSTAWOWY WARIANT ROZSZERZONY WARIANT SPORTOWY WARIANT OPTYMALNY
Sporty wysokiego ryzyka + + Nie dotyczy
(zawarte w zakresie)
+
Akty terroryzmu + + + +
Pakiet SKI&SPORT + + Nie dotyczy
(zawarte w zakresie)
+
 
 
a)    Następstwa amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka
 
Po opłaceniu dodatkowej składki do wysokości sumy ubezpieczenia wybranego wariantu rozszerzamy:
- koszty leczenia i transportu,
- następstwa nieszczęśliwych wypadków,
- koszty ratownictwa i poszukiwań,
- koszty natychmiastowej pomocy assistance.
 
Za sporty wysokiego ryzyka uważa się:
- narciarstwo,
- nurkowanie z użyciem aparatów oddechowych,
- freediving poniżej 10 m p.p.m.,
- rafting oraz inne sporty uprawiane na rzekach górskich (z wyjątkiem hydrospeedu),
- żeglarstwo na morzach i oceanach,
- wspinaczkę skałkową i wysokogórską (z wyjątkiem alpinizmu i himalaizmu),
- bouldering,
- wszelkiego rodzaju aktywności uprawiane na wysokości od 2 500 m n.p.m. do 4 500 m n.p.m.,
- sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne,
- myślistwo,
- strzelectwo,
- szermierkę,
- hokej na lodzie,
- łyżwiarstwo,
- dosiadanie i jazda na zwierzętach wierzchowych i pociągowych,
- polo,
- jazdę na quadach,
- jadę na gokartach,
- jazdę na nartach wodnych i skuterach wodnych,
- jazdę na przedmiotach ciągniętych przez pojazdy przeznaczone do poruszania się po wodzie,
- kitesurfing, oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie.
 
b)   Akty Terroryzmu
 
Po opłaceniu dodatkowej składki do wysokości sumy ubezpieczenia wybranego wariantu rozszerzamy:
- koszty leczenia i transportu,
- następstwa nieszczęśliwych wypadków,
- koszty ratownictwa i poszukiwań,
- koszty natychmiastowej pomocy assistance.
 
 
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży
 
Zakres terytorialny Świat
Zakres Ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
Koszty rezygnacji z podróży „Rezygnacja 100” równa cenie imprezy turystycznej jednak nie wyższa niż 20 000 PLN od osoby
Koszty rezygnacji z podróży z Covid-19 „Rezygnacja Covid 100” równa cenie imprezy turystycznej jednak nie wyższa niż 20 000 PLN od osoby
Koszty rezygnacji z podróży z Covid i rozszerzeniem o choroby przewlekłe „Rezygnacja Covid100 CHP” równa cenie imprezy turystycznej jednak nie wyższa niż 20 000 PLN od osoby
 
 
Ważne informacje!
W przypadku zaistnienia szkody podczas imprezy należy kontaktować się z Centrum Alarmowym ERGO Ubezpieczenia Podróży
dzwoniąc na numer + 48 58 309 11 00.
Centrum Alarmowe czynne jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, a kontakt odbywa się w języku polskim.
 
Sprawdź szczegóły:
Instrukcja postępowania w razie choroby
Instrukcja postępowania w razie choroby w Egipcie
Instrukcja postępowania w razie choroby w Grecji, Bułgarii, Turcji i Hiszpanii
 
Po powrocie do kraju szkodę należy zgłosić bezpośrednio do ERGO Ubezpieczenia Podróży. Informacje jak to zrobić dostępne są na stronie Ubezpieczyciela:
https://www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl/likwidacja-szkod/jak-zglosic-szkode/

Reklamacje
Ubezpieczający, Ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, spadkobierca posiadający interes prawny w ustaleniu odpowiedzialności lub spełnieniu świadczenia z umowy ubezpieczenia, będący osobami fizycznymi, mogą wnieść reklamację dotyczącą usług świadczonych przez ERGO Ubezpieczenia Podróży.
Reklamacja może być złożona w formie pisemnej, ustnej lub w formie elektronicznej.
Reklamację należy przesłać na adres ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk lub pocztą elektroniczną na adres reklamacje@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl, z podaniem imienia, nazwiska i adresu wnoszącego reklamację, lub wnieść telefonicznie na nr tel. +48 58 324 88 50 albo osobiście w jednostce ERGO Ubezpieczenia Podróży
 
Dokumenty!
Przed podjęciem decyzji i zakupem ubezpieczenia należy zapoznać się z aktualnie obowiązującymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Kartą Produktu. Można je znaleźć na stronie: Dokumenty