Oman - informacje praktyczne

Wymagane dokumenty

Obywatele polscy podlegają obowiązkowi wizowemu.
Wyjątek: obywatele polscy, którzy chcą odbyć wycieczkę do Omanu w celu turystycznym, na okres nie przekraczający 14 dni, są zwolnieni z obowiązku wizowego. Oznacza to brak konieczności wnioskowania o wizę w Ambasadzie Sułtanatu Omanu w Berlinie, która jest kompetentna w sprawach dotyczących Polski, czy przez Internet.
Przy wizie jednokrotnej paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy licząc od daty uzyskania wizy.
Przy wizie wielokrotnej paszport musi być ważny minimum 1 rok licząc od daty uzyskania wizy
Zaleca się, by turyści po przylocie byli gotowi okazać:

  • potwierdzenie rezerwacji hotelu;

  • dowód ubezpieczenia zdrowotnego;

  • bilet powrotny

Polisy niektórych polskich ubezpieczycieli mogą nie być uznawane. W przypadkach poważnych schorzeń, wypadków drogowych lub losowych wydawane są stosowne zaświadczenia, na których podstawie podróżni mogą dochodzić swych roszczeń po powrocie do kraju. Zaleca się wykupienie kompleksowej polisy ubezpieczeniowej pokrywającej koszty leczenia, hospitalizacji i transportu medycznego, leczenia COVID- 19.

 

Czas

+3 godziny (względem czasu Polskiego w zimę). Ze względu na brak czasu letniego w Omanie, latem różnica maleje do 2 godzin.

 

Czas przelotu

ok. 7h

 

Język

ArabskiWaluta

Rial Omański, 1OMR  = ok. 12,02 PLN. W Omanie mozna płacić dolarami, które są wydrukowane po 2013 roku.

 

Przykładowe ceny

Kawa w restauracji - 1,8 OMR, obiad od 5 OMR, woda 0,33l - 0,12 OMR

 

Napięcie

220 – 240V, 50 Hz. Wtyczki elektryczne typu G.

 

Covid-19

Wjazd do Oanu bez graniczeń.

Pozostaje obowiązek noszenia maseczek ochronnych wewnątrz niektórych obiektów publicznych.

 

DODATKOWE INFORMACJE

https://www.gov.pl/web/arabiasaudyjska/oman-idp


Oman podlega poniższej placówce:
Ambasada RP w Rijadzie
Rijad 11693, Al-Wurud Area, Umar bin Dhafir Street, Villa 20, P.O. Box 94016l telefon+ 966 11 4549274. Charge d′affaires: Katarzyna Pechcin
e-mail: rijad.amb.sekretariat@msz.gov.pl